Το ματ με Πύργο είναι το πιο δύσκολο αλλά και πιο σπάνιο από τα βασικά ματ που πρέπει να γνωρίζει κάθε αρχάριος σκακιστής. Για να γίνει το ματ θα πρέπει ο Βασιλιάς σε συνεργασία με τον Πύργο να αποκλείσουν τον Βασιλιά στη γωνία της σκακιέρας.

 ματ με πυργο και βασιλια

 

1.Πα4

Πρώτα περιορίζουμε τον αντίπαλο βασιλιά στις 4 τελευταίες γραμμές.

 

Ρδ5 2.Ρη2 Ρε5 3.Ρζ3 Ρδ5 4.Πε4 Ργ5 5.Ρε3 Ρδ5 6.Ρδ3 Ργ5

Με τον πύργο περιορίζουμε τον μαύρο βασιλιά.

 

7.Πδ4 Ργ6 8.Ργ4 Ρβ6 9.Πδ5 Ργ6 10.Ρδ4

Κουνάμε τον βασιλιά μόνο όταν δεν μπορεί ο πύργος μας να περιορίσει τον αντίπαλο βασιλιά.

 

Ρβ6 11.Πγ5 Ρβ7 12.Ργ4 Ρβ6 13.Ρβ4 Ρβ7 14.Ρβ5 Ρα7 15.Πγ7+ Ρα8 16.Ρβ6 Ρβ8

 ματ με πυργο

 

Μία κίνηση αναμονής αναγκάζει να βασιλιά να πάει στη γωνία.

17.Πγ5 Ρα8 18.Πγ8#

 

 

Το ματ με 2 Πύργους είναι παρόμοιο με το ματ με Βασίλισσα και Πύργο. Είναι λίγο δυσκολότερο καθώς χρειάζεται προσοχή όταν ο αμυνόμενος Βασιλιάς πλησιάζει τους Πύργους.

 

ματ με δυο πυργους

1.Πθ3 Ρε4

Πρώτα αποκόβουμε τον Βασιλιά από την 3η γραμμή και θα τον οδηγήσουμε σταδιακά στην τελευταία.

 

2.Πη4+ Ρζ5

Όταν ο αμυνόμενος Βασιλιάς πλησιάσει τους Πύργους ο ευκολότερος τρόπος είναι να τους μεταφέρουμε στην άλλη άκρη της σκακιέρας μακριά από τον αντίπαλο Βασιλιά.

 

3.Πα4 Ρη5 4.Πβ3 Ρζ5 5.Πβ5+ Ρε6 6.Πα6+ Ρδ7 7.Πβ7+ Ργ8

Ο αμυνόμενος Βασιλιάς πλησιάζει τους Πύργους και εφαρμόζουμε πάλι τη μεταφορά των Πύργων στην άλλη πλευρά.

 

8.Πθ7 Ρβ8

Αν 8.... Ρδ8 τότε ακολουθεί Πβ8#

 

9.Πη6 Ργ8 10.Πη8#

 

 

Το πιο συνηθισμένο, σημαντικό και εύκολο ματ είναι με Βασίλισσα και πύργο. Το σχέδιο είναι να οδηγηθεί ο Βασιλιάς στην τελευταία γραμμή με εναλλάξ κινήσεις της Βασίλισσας και του Πύργου.

 

Η Βασίλισσα πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον Πύργο για να τον υποστηρίζει στην περίπτωση που πλησιάσει ο αμυνόμενος Βασιλιάς.

 

ματ βασιλισσα με πυργο

     1. Πβ4 Ρε5

     Με την πρώτη κίνηση του Λευκού, ο Πύργος αποκόβει το μαύρο Βασιλιά στην 5η γραμμή και πίσω.

 

2.Βα5+ Ρδ6

Η λευκή Βασίλισσα απειλεί τον μαύρο Βασιλιά στην 5η γραμμή και τον αναγκάζει να οπισθοχωρήσει πίσω στην 6η γραμμή. Με σαχ εναλλάξ του Πύργου και της Βασίλισσας για να μην ξεφύγει ο μαύρος Βασιλιάς προς το κέντρο, οδηγείται στην τελευταία γραμμή.

 

3.Πβ6+ Ργ7 4. Βα7+ Ργ8

Κλείνοντας και την τελευταία γραμμή με τον Πύργο γίνεται το τυπικό ματ που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

5. Πβ8#

 

 

Το ματ με Βασίλισσα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς εμφανίζεται πολύ συχνά σε παρτίδες αρχαρίων σκακιστών και θέλει ακρίβεια για να κερδίσει η πλευρά με την Βασίλισσα. Ένας βασικός μνημονικός κανόνας είναι ότι δεν κάνουμε ποτέ σαχ καθώς προσπαθούμε να περιορίσουμε τον αντίπαλο Βασιλιά στην τελευταία γραμμή.

 ματ με βασιλισσα και βασιλια

 

Για να κάνουμε το ματ υπάρχουν 2 στάδια.

 

Α. Κλείνουμε τον αντίπαλο Βασιλιά στην τελευταία γραμμή μόνο με τη Βασίλισσα

 

1.Βγ3 Ρζ4

Κλείνουμε τον αντίπαλο Βασιλιά από την 3η γραμμή και πίσω και επίσης του αφαιρούμε το τετράγωνο δ4 από την 4η γραμμή. Μνημονικός κανόνας: παίζουμε τη Βασίλισσα έτσι ώστε αν ήταν Ίππος να απειλεί τον αντίπαλο Βασιλιά.

 

2.Βδ3 Ρη4

Αφαιρούμε και το τετράγωνο ε4 στον αντίπαλο Βασιλιά.

 

3. Βε3 Ρζ5

Μιμούμαστε τις κινήσεις του Βασιλιά χωρίς να τον απειλούμε με στόχο να του περιορίζουμε την κινητικότητα

 

4.Βδ4 Ρη5 5.Βε4 Ρζ6 6.Βδ5 Ρη6 7. Βε5 Ρζ7 8.Βδ6 Ρη7 9. Βε6 Ρθ8

Όταν κλείσουμε τον Βασιλιά στην τελευταία γραμμή σταματάμε να μιμούμαστε τις κινήσεις του. Προσέχουμε να μην παίξουμε 10.Βζ7 γιατί θα γίνει πατ!

 

10. Βδ7 Ρη8

 

ματ με βασιλισσα

 

Β.Φέρνουμε το Βασιλιά μας κοντά στον αντίπαλο Βασιλιά και κάνουμε ματ

 

11.Ρη2 Ρζ8 12.Ρζ3 Ρη8 13.Ρη4 Ρθ8 14.Ρθ5 Ρη8 15. Ρη6 Ρζ8 16. Βζ7#

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε: