Το ματ με Πύργο είναι το πιο δύσκολο αλλά και πιο σπάνιο από τα βασικά ματ που πρέπει να γνωρίζει κάθε αρχάριος σκακιστής. Για να γίνει το ματ θα πρέπει ο Βασιλιάς σε συνεργασία με τον Πύργο να αποκλείσουν τον Βασιλιά στη γωνία της σκακιέρας.

 ματ με πυργο και βασιλια

 

1.Πα4

Πρώτα περιορίζουμε τον αντίπαλο βασιλιά στις 4 τελευταίες γραμμές.

 

Ρδ5 2.Ρη2 Ρε5 3.Ρζ3 Ρδ5 4.Πε4 Ργ5 5.Ρε3 Ρδ5 6.Ρδ3 Ργ5

Με τον πύργο περιορίζουμε τον μαύρο βασιλιά.

 

7.Πδ4 Ργ6 8.Ργ4 Ρβ6 9.Πδ5 Ργ6 10.Ρδ4

Κουνάμε τον βασιλιά μόνο όταν δεν μπορεί ο πύργος μας να περιορίσει τον αντίπαλο βασιλιά.

 

Ρβ6 11.Πγ5 Ρβ7 12.Ργ4 Ρβ6 13.Ρβ4 Ρβ7 14.Ρβ5 Ρα7 15.Πγ7+ Ρα8 16.Ρβ6 Ρβ8

 ματ με πυργο

 

Μία κίνηση αναμονής αναγκάζει να βασιλιά να πάει στη γωνία.

17.Πγ5 Ρα8 18.Πγ8#

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε: