Το πιο συνηθισμένο, σημαντικό και εύκολο ματ είναι με Βασίλισσα και πύργο. Το σχέδιο είναι να οδηγηθεί ο Βασιλιάς στην τελευταία γραμμή με εναλλάξ κινήσεις της Βασίλισσας και του Πύργου.

 

Η Βασίλισσα πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον Πύργο για να τον υποστηρίζει στην περίπτωση που πλησιάσει ο αμυνόμενος Βασιλιάς.

 

ματ βασιλισσα με πυργο

     1. Πβ4 Ρε5

     Με την πρώτη κίνηση του Λευκού, ο Πύργος αποκόβει το μαύρο Βασιλιά στην 5η γραμμή και πίσω.

 

2.Βα5+ Ρδ6

Η λευκή Βασίλισσα απειλεί τον μαύρο Βασιλιά στην 5η γραμμή και τον αναγκάζει να οπισθοχωρήσει πίσω στην 6η γραμμή. Με σαχ εναλλάξ του Πύργου και της Βασίλισσας για να μην ξεφύγει ο μαύρος Βασιλιάς προς το κέντρο, οδηγείται στην τελευταία γραμμή.

 

3.Πβ6+ Ργ7 4. Βα7+ Ργ8

Κλείνοντας και την τελευταία γραμμή με τον Πύργο γίνεται το τυπικό ματ που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

 

5. Πβ8#

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε: