δυο αξιωματικοι σκακι
 
Αγαπημένο στρατηγικό όπλο πολλών παικτών είναι οι αξιωματικοί. όταν μάλιστα έχουμε και τους 2 αξιωματικούς εναντίων αξιωματικού και ίππου ή 2 ίππως τότε σε πολλές περιπτώσεις αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. 
 
Αν έχετε τους 2 αξιωματικούς θα πρέπει να ακολουθείτε τους παρακάτω 3 κανόνες

1) Ανταλλαγές πιονιών ιδίως στο κέντρο

Όσο περισσότερο ανταλλάσονται πιόνια στο κέντρο, τόσο μεγαλώνει και η εμβέλεια των αξιωματικών. Επίσης μειώνεται η δυνατότητα των αντίπαλων αλόγων να βρουν ισχυρό τετράγωνο που να υποστηρίζεται από πιόνι. Αν οι 2 αξιωματικοί μάλιστα στοχεύουν στο αντίθετο ροκέ τότε υπάρχει σημαντική πιθανότητα για επίθεση στο βασιλιά
 

2) Μεταφορά της παρτίδας από το μέσο στο φινάλε

Με τις ανταλλαγές κομματιών γίνεται περισσότερο εμφανές το πλεόνεκτημα της μεγάλης εμβέλειας των αξιωματικών. Οι δυο ξιωματικοί μπορούν να κυριαρχήσουν στη σκακιέρα ελέγχοντας κρίσιμα τετράγωνα και στις 2 πτέρυγες. Αντίθετο τα άλογα που δεν θα έχουν τετράγωνα να υποστηρίζονται από τα πιόνια, θα αναγκαστούν να περιοριστούν σε αμυντικό και παθητικό ρόλο.
 

3) Ευνοικές ανταλλαγές κομματιών

Όσο και αν φαινεται περίεργο, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των 2 αξιωματικών είναι ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε τον ένα αξιωματικό. Ο στόχος είναι να απλοποιήσουμε την θέση και ο αξιωματικός που μένει στη σκακιέρα να υπερισχύει του αντίπαλου ελαφρού κομματιού.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε: